De Historie

Met name de ondernemers en een aantal enthousiasten uit ‘oud – Brunssum’ was het een doorn in het oog dat er in dit gedeelte van Brunssum in die jaren weinig activiteiten waren.


Nadenkend over deze problematiek kwamen de heren van Leeuwen en Renckens, beide reeds overleden, en  dhr. Savelberg op een dag in november 1953 tot de conclusie dat overgegaan moest worden tot de oprichting van een carnavalsvereniging. Wat uiteindelijk op zaterdag 31 januari 1954 resulteerde in de oprichting van  carnavalsvereniging de Brikkebekkesch.


Tijdens de lunch pauze bedacht de reeds overleden mevrouw Annie Savelberg – Dioncré de naam Brikkebekkesch.
Met deze naam smeedde zij een ijzersterke band tussen het heden en de tijd dat het ambacht het maatschappelijke en sociale leven in deze regio volledig in haar greep had. Mede zich rekenschap gevend van de oorsprong van Brunssum en het feit dat vele Brunssummers buiten de gemeente grenzen moesten gaan om de kost te verdienen als steenbakkers (brikkebekkers) van ± 1870 tot 1910.


C.V. de Brikkebekkesch heeft sinds de oprichting in 1954 een unieke prestatie geleverd door ieder jaar een prins te proclameren. Vanaf 1954 maakt de vereniging ook deel uit van de Karnavalsraad Brunssum, een overkoepelend orgaan bestaande uit 4 verenigingen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goede organisatie en verloop van het carnavalsgebeuren in Brunssum.        

                                                                                                   
Op 9 juni 1972 werd C.V. de Brikkebekkesch koninklijk goedgekeurd.           

      
Tevens werd vanaf het prille begin van C.V. de Brikkebekkesch door de vereniging de jeugdcarnaval in het leven geroepen welke in 1980 werd overgedragen aan het huidige Kinder Optocht Kommitee in Brunssum.
Door de jaren heen werden door C.V. de Brikkebekkesch diverse Euregionale verbroederingsactiviteiten georganiseerd, waardoor tot op heden nog steeds internationale contacten bestaan. Het laatste treffen vond plaats ter gelegenheid van het 44 jarig *(4×11) bestaan van C.V. de Brikkebekkesch. Dit hoogtepunt werd met medewerking van vele buitenlandse verenigingen gevierd.