Proclamatie van Carnavalsvereniging de Brikkebekkesch in Brunssum.

medaille-Stads-Prinsenpaar-Carnaval-Brikkebekkesch-Ger-2-Nancy.jpg

Sjtadsprinsepaar Parelrieëk Broenssem. Stadsprinsenpaar, Prins Ger 2 & Prinses Nancy.

Proclamatie StadsPrinsenpaar Brunssum, de Brikkebekkesch Prins Ger 2 en Prinses Nancy

Proclamatie Stadsprinsenpaar, Prins Ger 2 & Prinses Nancy.

BROENSSEM
Vier, Prins Ger d'r Twieède en Prinses Nancy d'r leesjte, Prins en Prinses van Oud Broenssem en C.V. de Brikkebekkesch, Sjtadsprins en Sjtadsprinses van os Parelrieek Broenssem, Regenten van de Egge en 't Schuttersveldj, Hertog en Hertogin van de Roetzegaard en 't Hoeserveldj. Burggroal en Burggroavin van Treeabik, de Hiemelder en 't Amsteroaderveldj, Markies en Markiezin van de Boeberg bis aa de Langeberg, Baron en Barones van Rompen bis aan 't Kerkeveldj, Groaf en Groavin va de Oeloave en va Op Gen Hoes, Jonkhieer en Jonkvrouwe van Broenssem Noord bis aa de Klingelsberg, Besjermhieer en Besjermvrouwe van de Haansberg en de Kruutsberg, vaardige hiemit de volgende proclamatie oet:
Ten rejte
Hie stean vier dan, es sjtols stadsprinsepaar van C.V. de Brikkebekkesch Oetgeroepe op Linjeplein, goan vier d'rvasteloavend same vieren in Broenssem mit eint
Ten tweede
Datos ut vastelaovends blood mit de paplespel is ingegeave doer ozze vaders, die allebei heelde van carnaval. De pap van Nancy, Jen Schriaje, onger angere, die es veurzitter in de karnavalsroad heat gezeate. Wat heie die dit allebei sjoen gevonge. Ze weare door os dan ooch neet vergeate!
Ten driede
Dat vier greutsj zin ep ozze 3 kinger en vier ut carnavals blood good hubbe doorgegeve Vieir hoape dizze onvergeetlikke tied dan ooch zoë veut meugelik same mit hun te beleave!
Ten veerde
Vieër zin erg ble mit azze wethouder van cultuur d'r Hugo Janssen. Des unne gooie vrund is en des bie ozze broelof in 2018 ozze leefde veur elkaar heat bezegeld. Hugo, dit wurt unne sjieke vasteloavend, det weurd waal geregeld!
Ten zusde
Dat vier in os beroep vaak te make hubbe mit leid en verlees, vier as doa doer auch hiel bewust zin dat men mot geneete van 't leave, dat er dan ooch veul sipass en plezeer gemaak moog weare!
Handjbal Vereiniging Broenssem det is mien club, det vereinigingsgeveul zit dr van jongs af aa alin. Es ich jong en oud doa same zeen speele, bin ich "Gruuts", al jare lank veurzitter van dees sjoene club te moage zin!
Ten viefde
Ten zieevende Vasteloavend viere vier geer mit alle narre en narinne, bie azze narregarde op de Ouwe Mert, ouwerwits gezellig,
Ten achste
Es nar goan ich dizze vastelavendes heersjer van os Parelreek Broensem, es stadsprins Ger d'r Twieède, de vasteloavend veurop,
mit get jeale kalen gezever is jekerinne boete zinne! en zit ich same mit Nancy gans Broenssem op zieène kop!
Ten Nuégende
Es Annie oes Bennekom vier ich gere vastelaovend en sjloan ich lekker op de dieke trom. Dizze vastelavend loat ich, stadsprinses Nancy d'r leesjte, de trom achterweage om same mit Ger doer de zale te kinne veage!
Ten tieënde
Gebeare in ozze geweldige stad Broenssem, kieke vier d'r nos oet om doer os Parelrieeek te goan, bie alle vereiniginge en angere organisaties in jekere buurt. "Same", is as motto dizze vasteloavend, zonger gezever en mit respect veur elkaar, zoe wie ut zich gehuurt!
Ten ilfde
Datozze drum stadsprinsepaar te moage weare, os is gegeeve es carnavaliste vuur 't leve. Dat vinge vier super sjiek, ram te gek en super gaaf, vieèr roope dan och oet op dize vastelavend! Ein drei moal kreftig, Broenssem! Alaaf, alaaf, alaaf
Gegeëve te Broenssem Ilf November Twieëdoezend Drie en Twintig!
Mit ein driemoal kreftig Alaaf!
Sjtadsprinsenpaar Parelrieeek Broenssem, Ger d'r twieěde & Nancy d'r leësjte!

Brunssum , Broenssem Alaaf.

Stadsprinsenpaar-Ger-Nancy-Brikkebekkesch-Brunssum
TOP